News

News

Πέμπτη
Σεπτέμβριος, 28

Ρόλος των ομάδων EOD μετά το 2014

Στο πλαίσιο του NRC (NATO-Russia Council ή στα Ελληνικά «Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας») έγινε μία πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον Βρετανό κύριο Μάρτιν Άντεργουντ, τεχνικό σύμβουλο των Κεντρικών της Ανωτάτης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού, της ομάδας αντιμετώπισης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ. Συχνά αυτό το βλέπουμε απλώς ως «HQ SACT C-IED IPT» που σημαίνει αυτό που μόλις περιγράψαμε, δηλαδή «Headquarters Supreme Allied Commander Transformation Counter-Improvised Explosive Devices Integrated Production Team». Η παρουσίαση του έγινε στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια των ΗΠΑ και είχε τίτλο «The EOD Role in Counter-IED post-2014» (Ο ρόλος των πυροτεχνουργών στην αντιμετώπιση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών μετά το 2014).

Ήταν μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση με διαβάθμιση «NATO UNCLASSIFIED REL ISAF/PFP» (Μη Διαβαθμισμένο ΝΑΤΟ Σχετικό με τη Διεθνή Δύναμη Ασφαλείας στο Αφγανιστάν/Σύμπραξη για Ειρήνη). Τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν τις ομάδες πυροτεχνουργών μετά το 2014 είναι τρία κατά τον κύριο Μ. Άντεργουντ και είναι τα εξής:

 1. Διακρατικές και Διαρκείς Απειλές
 2. Εκπαίδευση, Ικανότητες και Εμπειρία
 3. Συνεργασία και Ανταλλαγή Πληροφοριών

Αυτά ήταν και τα θέματα της παρουσίασης και που παρατηρούμε ότι συμβαδίζουν με τα περισσότερα διεθνή ζητήματα που θα απασχολήσουν στο μέλλον τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

eod_role_2014_02

Στη συνέχεια, ο τεχνικός σύμβουλος του ΝΑΤΟ HQ SACT C-IED IPT, κύριος Μάρτιν Άντεργουντ μας αναφέρει κάποια δεδομένα για το μέλλον. Αυτά είναι ότι η χρήση Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΑΕΜ) θα αυξηθεί μετά το 2014, πως πρέπει να θεσμοθετηθεί και να δημιουργηθούν ικανότητες συντήρησης σε θέματα όπως Εξουτέρωση Μηχανισμών, Εξουδετέρωση Δικτύων Απειλών καθώς και για τη Προετοιμασία των Δυνάμεων. Στη συνέχεια, ο κύριος Μ. Άντεργουντ παρουσιάσε κάποια ενδιαφέροντα πρόσφατα στοιχεία για να υποστηρίξει τις προτάσεις του.

eod_role_2014_03

Εν συντομία, στο κίτρινο πλαίσιο μας αναφέρει πως χάρη σε πολυεθνική συνεργασία πολλών υπηρεσιών, 3 δίκτυα απειλών αποκαλύφθηκαν και διασπάστηκαν ενώ ταυτόχρονα πάνω από 20 κρατήσεις ατόμων έγιναν σε 6 χώρες. Βλέπετε αριστερά, το σύστημα που ακολουθούν τέτοια δίκτυα απειλών που αποτελείται από μία σειρά από τμήματα, στα Ελληνικά αυτά είναι:

 • Οικονομική ενίσχυση
 • Εκπαίδευση
 • Εφοδιασμός
 • Κατασκευή
 • Ανάπτυξη
 • Συλλογή
 • Ένταξη
 • Στρατολόγηση
 • Συντονισμός
 • Σχεδιασμός
 • Υποδομή (τύπος)
 • Αποθήκευση
 • Μεταφορά
 • Απόκτηση

Η συλλογή και η ένταξη εν μέρη συμπεριλαμβάνονται στην ανάπτυξη. Επίσης, κάθε μία από αυτές τις αρχές είναι ζωτικής σημασίας για τα εγκληματικά αυτά δίκτυα αυτοσχέδιων εκρητκικών μηχανισμών. Αντίστοιχα, όσο πιο ισχυρό χτύπημα δεχθούν στις πρώτες αρχές τόσο μεγαλύτερες είναι πιθανότητες της πλήρης διάσπασης τους.

Ο κύριος Μάρτιν Άντεργουντ προχωρεί αναφέροντας πως οι μελλοντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις θα δεχθούν περισσότερες απειλές από ΑΕΜ ενώ το ίδιο προβλέπει και για τις εγχώριες τρομοκρατικές επιθέσεις. Αναμένεται ότι θα αυξηθούν τόσο σε αριθμό όσο και στη χρήση διαφορετικών ΑΕΜ. Όπως δηλώνει ο ίδιος, αυτό συμβαίνει λόγω των προαναφερθέντων δικτύων αλλά και της απλής μεθοδολογίας στη λειτουργία και κατασκευή ΑΕΜ. Η αντιμετώπιση αυτής της απειλής κατά τον κύριο Άντεργουντ πρέπει να γίνει με καλή κατανόηση των συγκεκριμένων δικτύων αλλά και αντίληψη των βασικών αρχών λειτουργίας και σχεδιασμού των ΑΕΜ.

eod_role_2014_04

Στη παραπάνω διαφάνεια βλέπουμε τα τρία επίπεδα για τη μελλοντική αντιμετώπιση των ΑΕΜ. Ουσιαστικά, τα επίπεδα ξεκινούν από το πεδίο της μάχης και προχωρούν σε ανώτερα στάδια. Αυτά είναι:

 • Επίπεδο Ι
  Εδώ βρίσκονται οι ειδικοί σε ΑΕΜ τόσο από τακτικά στρατιωτικά τμήματα όσο και από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Ο στόχος αυτού του επιπέδου είναι αποκλειστικά η συλλογή στοιχείων για τον ΑΕΜ όταν έχει εξουτερωθεί από τις ειδικές ομάδες πυροτεχνουργών (EOD) ή μετά την πυροδότηση του.
 • Επίπεδο ΙI
  Ανάλυση των ευρημάτων από τα κοντινότερα εργαστήρια εκστρατείας που έχει το ΝΑΤΟ ή συμμαχικές δυνάμεις της περιοχής. Αυτό αποσκοπεί στη προκαταρκτική ανάλυση και επεξεργασία.
 • Επίπεδο ΙΙI
  Πλέον τα ευρήματα έχουν μεταβεί σε ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια με στόχο την αναλυτική επεξεργασία για παροχή αξιόπιστων πληροφοριών.

Με βάση τα παραπάνω, ο ομιλητής συνέχισε με τη σπουδαιότητα της άρτιας εκπαίδευσης του προσωπικού Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών/Εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (EOD/IEDD). Προχώρησε επίσης στο ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδο εκπαιδεύσεως των ομάδων EOD/IEDD αλλά και να πραγματοποιηθούν ενημερώσεις για τη σχετική εγκληματολογική έρευνα και συλλογή στοιχείων. Αναμένεται αύξηση στη χρήση αυτοσχέδιων εκρηκτικών υλών (Homemade Explosives – HME) και μηχανισμών και αυτό απαιτεί και πάλι περεταίρω εκπαίδευση. Ένα ακόμα θέμα ήταν οι ικανότητες αλλά και ο εξοπλισμός που αναπτύχθηκε από τις ομάδες EOD/IEDD στο Αφγανιστάν (ISAF) αλλά και νωρίτερα στο Ιράκ. Κατά τον κύριο Μ. Άντεργουντ πρέπει να εξελιχθούν ώστε να φτάσουν σε επίπεδο επιχειρησιακής χρήσης από τις συμμαχικές δυνάμεις καθώς είναι δεδομένο ότι θα είναι απαραίτητα.

eod_role_2014_05

Τέλος, το NATO SACT C-IED IPT θα προσπαθήσει να βοήθησει σε αυτούς τους στόχους με πολυεθνικές ασκήσεις για ανταλλαγή γνώσεων αλλά και πολυεθνική εικόνα στις επιχειρήσεις. Μία άλλη τακτική είναι η ΝΑΤΟϊκή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές εξουδετέρωσης ΑΕΜ (IEDD – Improvised Explosive Device Disposal). Τα παραπάνω θα οδηγήσουν σε μία διεθνή συνεργασία των ομάδων EOD δημιουργώντας, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει, ένα Δεσμό Αδελφοσύνης (Band of Brothers) στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

το βρήκαμε εδώ

Πυροτεχνουργοι/EOD
#Ρόλος #των #ομάδων #EOD #μετά #το

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...