News

News

Παρασκευή
Δεκέμβριος, 1

NSA και Ισραήλ | commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Πρόσφατα διέρρευσε ένα έγγραφο που όμως δεν του δώθηκε αρκετή δημοσιότητα. Είναι ένα έγγραφο πληροφοριών που απεστάλει τη Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 και προέρχεται από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας (NSA – National Security Agency) των ΗΠΑ. Αφορά τη συνεργασία της με αντίστοιχες υπηρεσίες του Ισραήλ. Εδώ θα δούμε αναλυτικά όλα όσα υπάρχουν σε αυτό το έγγραφο τριών μόλις σελίδων.

Ώστε να γίνει πιο εύκολα κατανοητό ακολουθεί μία επεξηγηματική λίστα με συντομεύσεις που υπάρχουν μέσα στο κείμενο.

 • TS
  Top Secret. Άκρως Απόρρητο
 • SI
  Signal Intelligence. Υπηρεσία Υποκλοπών
 • NOFORN ή NF
  No Foreign Nations. Όχι για ξένα έθνη
 • ISR
  Israel. Ισραήλ
 • SIGINT
  Signal Intelligence. Υπηρεσία Υποκλοπών
 • U
  Unclassified. Μη διαβαθμισμένο
 • REL TO USA
  Relative to USA. Σχετικό με τις ΗΠΑ
 • CIA
  Central Intelligence Agency. Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών
 • CSSM
  Central Security Service Manual. Κεντρικό Εγχειρίδιο Υπηρεσιών Ασφαλείας

Στη συνέχεια βλέπουμε το αρχικό μέρος της πρώτης σελίδας με τον τίτλο και την εισαγωγική παράγραφο.

nsa_israel_02

Αν τη μεταφράσουμε στα Ελληνικά τότε θα είναι η εξής.

==========================================================
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ

Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας/Κεντρική Υπηρεσία Ασφαλείας
19 Απριλίου 2013

Έγγραφο Πληροφοριών

(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Θέμα: Σχέσεις Κατασκοπείας NSA και Ισραήλ

(ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ) Εισαγωγή
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ) Η NSA συντηρεί μία μεγάλης κλίμακας σχέση τεχνικών και αναλύσεων με την Εθνική Ομάδα Υποκλοπών του Ισραήλ (ISNU) ανταλλάσσοντας πληροφορίες για πρόσβαση, υποκλοπές, στοχοποίηση, γλώσσες, αναλύσεις και αναφορές. Αυτή η σχέση Υπηρεσιών Υποκλοπών έχει σταδιακά γίνει ο καταλύτης για μία ευρύτερη σχέση κατασκοπείας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Θεμελιώδεις αλλαγές στο τρόπο που η NSA και το ISNU παραδοσιακά αντιμετώπιζαν τις υποκλοπές παρακινούν μία επέκταση για τη συμμετοχή και άλλων Ισραηλινών και Αμερικανικών οργανισμών πληροφοριών όπως η CIA, Μοσάντ, και το Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων (SOD).
==========================================================

Ήδη, από αυτή τη πρώτη εισαγωγική παράγραφο έχουμε μία καλή ιδέα για το θέμα το οποίο πραγματεύεται το εν λόγω έγγραφο. Η δεύτερη παράγραφος μας αναφέρει τα σημαντικά προβλήματα επί του θέματος. Βλέπετε την αυθεντική παράγραφο στα Αγγλικά εδώ.

nsa_israel_03

Και εν συνεχεία είναι η παραπάνω παράγραφος μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

==========================================================
(ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ) Θέματα Κλειδιά
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ) Η μοναδική μεγάλη ανταλλαγή μεταξύ NSA και ISNU είναι για στόχους στη Μέση Ανατολή που αποτελούν στρατηγικές απειλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και στα συμφέροντα των Ισραηλινών. Κτισμένη πάνω σε μια στιβαρή ανταλλαγή αναλύσεων, η NSA και το ISNU έχουν επίσης εξερευνήσει και εκμεταλλευτεί μοναδικές ευκαιρίες για απόκτηση πρόσβασης σε στόχους υψηλής προτεραιότητας. Η από κοινού συμφωνία γεωγραφικών στόχων περιλαμβάνει χώρες της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, του Περσικού Κόλπου, Νότιας Ασίας, και των Ισλαμικών δημοκρατιών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το σύνολο χωρών, η συνεργασία καλύπτει την εκμετάλλευση εσωτερικών κυβερνητικών, στρατιωτικών, πολιτικών, και διπλωματικών επικοινωνιών. Και εξωτερικών οργανισμών ασφαλείας/κατασκοπείας. Η Αύξηση Τοπικών Όπλων Μαζικής Καταστροφής και «Aνιθαγενείς»/Διεθνής Τρομοκρατία αποτελούν το σύνολο των πολυεθνικών ανταλλαγών στόχων. Μία αποκλειστική γραμμή επικοινωνίας μεταξύ NSA και ISNU προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής αρχικών δεδομένων, όπως επίσης και τη καθημερινή αλληλογραφία αναλύσεων και τεχνικών. Τόσο η NSA όσο και το ISNU έχουν υπεύθυνους επικοινωνιών, που εκτελούν λειτουργίες διεθνών σχέσεων, τοποθετημένοι στις αντίστοιχες πρεσβείες.
==========================================================

Σε αυτό το σημείο γνωρίζουμε πλέον τι είδους πληροφορίες διαμοιράζουν οι δύο χώρες μέσω των υπηρεσιών υποκλοπών τους. Ωστόσο, οι επόμενες δύο παραγράφοι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καθώς αναφέρουν τι προσφέρει η κάθε υπηρεσία σε αυτή τη συνεργασία. Εδώ βλέπετε το αρχικό κείμενο.

nsa_israel_04

Και παρακάτω είναι οι αντίστοιχες δύο παραγράφοι μεταφρασμένες όμως στα Ελληνικά ώστε να γίνουν πιο εύκολα κατανοητές από όλους.

==========================================================
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Τι παρέχει η NSA στο ISNU
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Η πλευρά του Ισραήλ απολαμβάνει τα προνόμια μεγάλου εύρους γεωγραφικής πρόσβασης στο παγκόσμιας κλάσης σύστημα κρυπτανάλυσης της NSA και την εξειδικευμένη γνώση των μηχανικών της Υπηρεσίας Υποκλοπών, και επίσης έχει ελεγχόμενη πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες των ΗΠΑ και εξοπλισμό μέσω δοκιμών και εξοπλιστικών προγράμματων ξένων χωρών.

(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Τι προσφέρει το ISNU στη NSA
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Τα προνόμια για τις ΗΠΑ περιλαμβάνουν μεγάλου εύρους γεωγραφική πρόσβαση σε υψηλής προτεραιότητας στόχους των Υπηρεσιών Υποκλοπών, πρόσβαση στο παγκόσμιας κλάσης σύστημα κρυπτανάλυσης του Ισραήλ και την εξειδικευμένη γνώση των μηχανικών της Υπηρεσίας Υποκλοπών του, και πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό από εξαιρετικά ικανούς αναλυτές.
==========================================================

Εδώ κλείνει το κύριο μέρος του εγγράφου, φυσικά με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση η οποία βρίσκεται στο τέλος της πρώτης σελίδας και τη βλέπετε παρακάτω.

nsa_israel_05

Και αντίστοιχα στα Ελληνικά:

==========================================================
Συμπληρωματικό Από: Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας/Βασικό Εγχειρίδιο Υπηρεσιών Ασφαλείας 1-52
Χρονολογημένο: 8 Ιανουαρίου 2007
Θα Αποχαρακτηριστεί Στις: 1 Νοεμβρίου 2037

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ
==========================================================

Όπως διαβάζουμε, ο στόχος ήταν να αποχαρακτηριστεί αυτό το έγγραφο 24 χρόνια αργότερα (το 2037) καθώς θα προκαλούσε προβλήματα στην εθνική ασφάλεια των δύο χωρών αν γίνονταν νωρίτερα (όπως και έγινε αλλά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης παγκοσμίως κάλυψαν άμεσα την είδηση). Η δεύτερη σελίδα περιλαμβάνει μία σειρά από ιστορίες επιτυχίας της συνεργασίας αυτής. Οι δύο πρώτες παραγράφοι είναι οι ακόλουθες.

nsa_israel_06

Και μεταφρασμένες στα Ελληνικά μπορείτε να τις διαβάσετε εδώ.

==========================================================
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ

(ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ) Ιστορίες Επιτυχίας
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Μία προτεραιότητα κλειδί για το ISNU είναι το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών του Ιράν, με επόμενο τις προσπάθειες πυρηνικών της Συρίας, τα σχέδια και τις προθέσεις της Λιβανέζικης Χεζμπολάχ, τη τρομοκρατία των Παλαιστινίων, και τη Παγκόσμια Τζιχάντ. Πολλές πρόσφατες και επιτυχημένες διακλαδικές επιχειρήσεις ανάμεσα σε NSA και ISNU έχουν διευρύνει τις δυνατότητες και των δύο οργανισμών στη στοχοποίηση και εκμετάλλευση των πυρηνικών προσπαθειών του Ιράν. Επιπρόσθετα, μία στιβαρή και δυναμική σχέση κρυπτανάλυσης έχει φέρει μεγάλες ανακαλύψεις σε στόχους υψηλής προτεραιότητας στο Ιράν.

(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Η NSA και το ISNU συνεχίζουν να εκτελούν στοχοποίηση της Συρίας και της κυβέρνησης του Ιράν και των προγράμματων ανάπτυξης πυρηνικών σε συνεργασία με CIA, ISNU, SOD και Μοσάντ. Αυτή η ανταλλαγή είναι ιδιαίτερης σημασίας λόγω των ταραχών που συνεχίζονται στη Συρία, και οι δύο πλευρές δουλεύουν μαζί στην αναγνώριση απειλών για τη σταθερότητα της περιοχής. Οι συνεργασίες κυβερνοχώρου της NSA επεκτάθηκαν πέρα του ISNU ώστε να περιλαμβάνουν το Τμήμα Ειδικών Επιχειρήσεων της Ισραηλινής Αντικατασκοπείας και τη Μοσάντ, με αποτέλεσμα πρωτοφανή πρόσβαση και συλλογή μεγάλων ανακαλύψεων που όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι δε θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν χωρίς τις άλλες υπηρεσίες.
==========================================================

Και έτσι γνωρίζουμε τους στόχους αυτής της συνεργασίας με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια πλέον. Επίσης, αξίζει να ξεκαθαρίσουμε ότι πουθένα δεν αναφέρεται η στοχοποίηση του Ιράν για ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, η στοχοποίηση αφορά την ανάπτυξη κάθε είδους πυρηνικών εντός της χώρας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δεκάδες δολοφονίες πυρηνικών επιστημόνων του Ιράν από τις εν λόγω υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια. Η επόμενη σύντομη παράγραφος μας δίνει ένα παράδειγμα αξιοποίησης των πληροφοριών από το 2012.

nsa_israel_07

Στα Ελληνικά μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

==========================================================
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ) Τον Ιούλιο του 2012, ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών παρέδωσε οδηγία για την επέκταση ανταλλαγών με τη GOI (Κυβέρνηση του Ισραήλ) στην Αίγυπτο. Αυτή η έγκριση επέτρεψε στη NSA να εργαστεί για το ISNU σε επιλεγμένα στρατηγικά θέματα, συγκεκριμένα στα στοιχεία τρομοκρατίας στη χερσόνησο του Σινά.
==========================================================

Σίγουρα από αυτά και μόνο τα στοιχεία είναι μία πολύ αμφιλεγόμενη συνεργασία για τη διεθνή ασφάλεια λόγω των εγχώριων συμφερόντων του Ισραήλ στις εν λόγω περιοχές. Η επόμενη παράγραφος λέει ακόμα μία ιστορία επιτυχίας αυτής της συνεργασίας. Η αυθεντική παράγραφος είναι η ακόλουθη.

nsa_israel_08

Ενώ η μεταφρασμένη στα Ελληνικά είναι διαθέσιμη εδώ.

==========================================================
(ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ) Πέρα από τη παραδοσιακή σχέση Υπηρεσιών Υποκλοπών, η NSA και το ISNU υπέγραψαν μία Από-Κοινού Συμφωνία το Σεπτέμβριο του 2011 για συνεργασία στη Διασφάλιση Πληροφοριών/Άμυνα Δικτύων Υπολογιστών. Ο Υποδιοικητής Διασφάλισης της NSA παρακολούθησε ένα συνέδριο Διασφάλισης Πληροφοριών/Άμυνας Δικτύων Υπολογιστών στο Τελ Αβίβ τον Ιανουάριο του 2012 κατά τη διάρκεια εγκαθίδρυσης αντικειμενικών σκοπών και σχέσεων της NSA και του ISNU. Η NSA έχει σκοπό να εστιάσει τη συνεργασία σε διαδικτυακές απειλές από το Ιράν, τη Χεζμπολάχ και άλλους τοπικούς παίκτες και ίσως να παρέχει περιορισμένη, εστιασμένη υποστήριξη σε συγκεκριμένες διαδικτυακές απειλές από Ρωσία και Κίνα. Συνέδρια για την περεταίρω ανάπτυξη αυτής της συνεργασίας έλαβαν χώρα το Μάϊο του 2012 και το Δεκέμβριο του 2012.
==========================================================

Η προτελευταία παράγραφος στο δεύτερο μέρος του εγγράφου μας μιλάει για τις επιτυχίες στις υποδομές επικοινωνιών των δύο υπηρεσιών. Συγκεκριμένα βλέπετε παρακάτω τη συγκεκριμένη παράγραφο όπως αυτή εστάλει.

nsa_israel_09

Και εδώ είναι η ίδια παράγραφος μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

==========================================================
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΚΛΟΠΩΝ//ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΗΠΑ, ΙΣΡΑΗΛ) Η NSA και το ISNU οδήγησαν τις κοινότητες τους στην εγκατάσταση σύνδεσης των Υπηρεσιών Υποκλοπών με τηλε-διάσκεψη ΗΠΑ-Ισραήλ που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να διευρύνουν και να επιταχύνουν το ρυθμό συνεργασίας ενάντια στη χρήση προηγμένων τεχνολογιών από στόχους. Οι στόχοι περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα Πυρηνικά του Ιράν, τις κινήσεις Ξένων Πολεμιστών της Συρίας, τη Λιβανέζικη Χεζμπολάχ και τις δραστηριότητες της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν. Ο διάλογος συνεχίζεται, με κάθε νέα πιθανή ιδέα πληροφορίας ή τεχνολογίας να κατατίθεται προς έγκριση ανεξάρτητα.
==========================================================

Τέλος, η τελευταία παράγραφος του εγγράφου μας αναφέρει τα υπάρχοντα προβλήματα και τις προκλήσεις στη συνεργασία των δύο υπηρεσιών. Βλέπετε εδώ την παράγραφο αυτή.

nsa_israel_10

Και αντίστοιχα, εδώ ειναι η ίδια μεταφρασμένη στα Ελληνικά.

==========================================================
(ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ) Προβλήματα/Προκλήσεις
(ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ//ΟΧΙ ΓΙΑ ΞΕΝΑ ΕΘΝΗ) Οι τρείς πιο συχνές ανησυχίες που αναφέρει το ISNU για τη συνεργασία με την NSA είναι η απροθυμία της NSA να μοιραστεί τεχνογνωσία που δεν είναι άμεσα σχετική με κάποιο συγκεκριμένο στόχο, το ISNU αναφέρει μειωμένη ποσότητα και βαθμό συνεργασίας σε συγκεκριμένες περιοχές, και ο χρόνος που παίρνει η NSA για τις αποφάσεις στις προτάσεις του ISNU. Προσπάθειες σε αυτές τις τρεις περιοχές έχουν αναγνωριστεί με το συνεργάτη και η NSA συνεχίζει να εργάζεται για να αυξήσει τη συνεργασία με το ISNU, όπου αυτό είναι κατάλληλο και επιμελής της πολιτικής των ΗΠΑ και των εξίσου συμφερόντων.

(ΜΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ//ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ) Αναθεωρήθηκε από:

██████████████
Υπέυθυνος Γραφείου Χώρας
Διεύθυνση Εξωτερικής Πολιτικής
██████████████
==========================================================

το βρήκαμε εδώ

ΗΠΑ,Ισραήλ
#NSA #και #Ισραήλ #Αμυντικά #και #Στρατιωτικά #Θέματα

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...