News

News

Δευτέρα
Δεκέμβριος, 11

GCHQ: Δορυφορικές Υποκλοπές και Κύπρος

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015 έγινε μία διαρροή εξαιρετικής σημασίας για τη Βρετανική υπηρεσία πληροφοριών GCHQ από τον πρώην υπάλληλο της CIA και συμβασιούχο υπάλληλο της NSA, κύριο Έντουαρντ Σνόουντεν. Η διαρροή αφορά τις δυνατότητες πρόσβασης της Βρετανικής υπηρεσίας σε υποκλοπές δορυφορικών επικοινωνιών, κάτι γνωστό με τον όρο COMSAT (Communications Satellite, Δορυφορικές Επικοινωνίες). Αυτό δίνει μία καλή ιδέα του τι δυνατότητες παρακολούθησης έχουν οι Βρετανική GCHQ και η Αμερικανική NSA στη θεωρητικά ασφαλή δορυφορική επικοινωνία.

Η διαρροή αποτελείται από δύο έγγραφα, το ένα είναι μονοσέλιδο και το δεύτερο δύο σελίδων. Το μονοσέλιδο απόσπασμα είναι απόρρητο με αριθμό MTI/00001CPO/4521/S03006/000/07, TCP-MP69-STG-001 και έχει ημερομηνία πρωτοκόλλου, δηλαδή ημερομηνία επίσημης καταχώρησης στην υπηρεσία, 2 Ιουλίου 2010. Βλέπετε την εικόνα από το εν λόγω έγγραφο εδώ.

gchq_comsat_02

Και στη συνέχεια μπορείτε να το διαβάσετε μεταφρασμένο στα Ελληνικά.


ΑΠΟΡΡΗΤΟ
 
MTI/00001CPO/4521/S03006/000/07
TCP-MP69-STG-001
2 Ιουλίου 2010
 
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 1. Το GCHQ σήμερα έχει τρεις τοποθεσίες που έχουν σχέση με υποκλοπές COMSAT: το CARBOY, το SOUNDER και το SNICK. Αυτές οι τρεις περιοχές έχουν μεγάλη κλίμακα διαφορετικής παλαιότητας και τύπου εγκατεστημένων κεραιών, σε διαφορετικά στάδια της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή η μεγάλη εγκατάσταση βάσεων δείχνει μία αξιοσημείωτη ιστορική επένδυση και απαιτεί μία συνεχή χρηματοδότηση για συντήρηση και υποστήριξη.
 2. Νέα στοιχεία γενικά προστίθενται χωρίς παροπλισμό των παλαιότερων, αυξάνοντας τη συντήρηση και κόστος υποστήριξης. Στο σημερινό οικονομικό κλίμα, αυτό πρέπει να τεθεί ενάντια σε μειωμένους μελλοντικούς προϋπολογισμούς συντήρησης. Ένα από τα σημεία κλειδιά για να δουλέψει αυτή η στρατηγική είναι η μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας στη βάση, ενώ ταυτόχρονα να υποστηρίξουμε την επέκταση της δυνατότητας συλλογής δεδομένων.
 3. Σημερινά προγράμματα, όπως το Torus, που παρέχει νέες δυνατότητες και μπορεί να μειώσει το κόστος υποστήριξης, πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη στρατηγική.
 4. Ιστορικά, η NSA ήταν μία μεγάλη πηγή χρηματοδότησης για το COMSAT. Πολλά από τα στοιχεία του σημερινού COMSAT έχουν εξαγοραστεί από την NSA και υποστηρίζονται από το GCHQ κάτω από τη Συμφωνία Echelon. Έτσι είναι απαραίτητο η NSA να συμφωνήσει στο ότι η προσέγγιση που επιλέγεται από τη Στρατηγική Κεραιών είναι σωστή. Επιπρόσθετα, υπάρχει μία πρωτοβουλία της NSA να έχει «Πρόσβαση σε Όλα», της οποίας οι λεπτομέρειες είναι υπό συζήτηση.
 5. Ακόμα ένας παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η αλλαγή της τεχνολογίας μέσα στον εμπορικό κόσμο του COMSAT. Ένα παράδειγμα είναι η χρήση νέου εύρους συχνοτήτων.
 6. Πολλά μεγάλα προγράμματα αγοράς COMSAT ξεκίνησαν στο παρελθόν κυρίως γιατί τα χρήματα ήταν διαθέσιμα παρά για κάποιο στρατηγικό σκοπό. Επίσης συχνά συγκεντρώνονταν στην αγορά νέων τεχνολογιών, αντί για τη τεχνολογία που θα έδινε τα καλύτερα αποτελέσματα για τα χρήματα αυτά στην επιχείρηση. Υπάρχει μία καθαρή ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση ώστε να χρησιμοποιηθεί στη προσφορά πιο αποδοτικής μακροχρόνιας συμβολής.
 7. Το Πρόγραμμα SHAREDVISION (SV), ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της αρχιτεκτονικής COMSAT για τους 5 συμμάχους, πρόσφατα έφτασε στο τέλος του. Περιελάμβανε πολλές πτυχές των εγκαταστάσεων COMSAT, αλλά δεν δεν περιελάμβανε τις κεραίες συγκεκριμένα. Το επακόλουθο του, το SHAREDQUEST, τώρα ορίζεται, ταυτόχρονα με το CONVERSION QUEST – μέρος του SHAREDQUEST που σχετίζεται με τον έλεγχο και διοίκηση των κεραιών. Αυτά τα προγράμματα αντικατοπτρίζουν τη σπουδαιότητα του COMSAT ως μία πρόσβαση με παγκόσμια εμβέλεια και δυνατότητα παροχής μοναδικής συλλογής πληροφοριών.
 8. Ο στόχος αυτής της Στρατηγικής Κεραιών COMSAT είναι να παρέχει καθοδήγηση για πρώτης γραμμής συλλογή που είναι συνεπής με τη Στρατηγική Πρόσβασης (Παρ. [c]). Πρέπει να μειώσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας της βάσης κεραιών COMSAT, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης περισσότερων αποστολών και αντιμετώπιση της εμφάνισης νέων τεχνολογιών. Η στρατηγική πρέπει επίσης να θεμελιώσει τις περιπτώσεις που δικαιολογούν μακροχρόνια παροχή πόρων και χρηματοδότησης σχεδιασμού για σχετικά κέντρα παραγωγής και υπηρεσίες υποστήριξης.
 9.  

9 από 57
 
Αυτή η πληροφορία είναι απόσπασμα από παράθεση υπό το Νόμο περί Ελευθερίας της Πληροφορίας του 2000 και ίσως να είναι θέμα προς απαλλαγή υπό άλλες νομοθεσίας πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Παραπομπή αιτημάτων παράθεσης στο GHCQ στο ███████████████

ΑΠΟΡΡΗΤΟ


Το δεύτερο δισέλιδο έγγραφο είναι ένα προσχέδιο από επιχειρησιακό τεχνικό σχεδιασμό για εγκαταστάσεις COMSAT που υπάρχουν στη Κύπρο και χρησιμοποιούνται από τις Βρετανικές και Αμερικανικές υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών. Βλέπετε τις δύο σελίδες στην αρχική τους μορφή παρακάτω και αμέσως μετά ακολουθεί η μεταφρασμένη στα Ελληνικά έκδοση τους.

gchq_comsat_03


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ
 
Τεχνική Ικανότητα
 

 1. Βελτίωση της Διοίκησης της Αποστολής για τη διασφάλιση αποδοτικής χρήσης των πηγών Υποκλοπών μας. Οι Υπηρεσίες Πρόσβασης/κόμβοι του Ηνωμένου Βασιλείου θα συνεχίσουν να απλοποιούν και να βελτιώνουν την απόδοση εξασφαλίζοντας καλύτερη ενημέρωση των προτεραιοτήτων και πρόληψη διπλής κάλυψης μέσω πιο αποτελεσματικού συντονισμού στοιχείων COMSAT/TRF τόσο για τη συλλογή πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για την NSA.
 2. Για τη μεγιστοποίηση του ρόλου της Κύπρου μέσα στη επεκτεταμένη επιχείρηση του GCHQ, θα γίνει έλεγχος του θέματος τυποποίησης του IT για τη διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης (για την ακρίβεια στις βάσεις Bude και Scarborough, αλλά συμπεριλαμβανομένων επίσης των Cheltenham, Digby, LECKWITH και MHS) για να εμπεριέχει ανταλλαγή πληροφοριών, διαμοιρασμό φόρτου εργασίας, ανταλλαγή δεδομένων και άλλες μορφές επικοινωνίας.
 3. Όποτε είναι κατάλληλη η χρήση εργαλείων παρακολούθησης συστημάτων για έλεγχο κατάστασης συλλογής και συστημάτων προώθησης στο νησί. Αναγνώριση κενών στις ικανότητες παρακολούθησης και ενημέρωση των προγραμματιστών ώστε οι έλεγχοι κατάστασης των συστημάτων να γίνουν αξιόπιστοι και βιώσιμοι.
 4. Διατήρηση της δυνατότητας σχετικά με το μοναδικό περιβάλλον μας, προωθώντας ενσωμάτωση και συγχώνευση στο COMSAT, TRF, Weapons και MASINT μεγιστοποιώντας το όφελος του νέου Κτιρίου Επιχειρήσεων.
 5. Όλο το εύρος των συνηθισμένων εργαλείων του GCHQ είναι διαθέσιμο, συμπληρώνοντας αυτά της NSA. Κεντρικά συντονισμένη ανάπτυξη λογισμικού, μέγιστη γνώση των στόχων και του περιβάλλοντος θα συμβάλουν στη βελτίωση της υποστήριξης Επιχειρήσεων. Μεγαλύτερη πρόσβαση στο NSANet τόσο για προσωπικούς λογαριασμούς όσο και για VTCs.
 6. Διατήρηση της δυνατότητας υποστήριξης, ανάπτυξης και/ή κατά περίπτωση εκτέλεση των απαραίτητων πρωτοβουλιών όπως One IP Convergence, ανάπτυξη του Ka Band, δυνατότητες για Ερωτηματολόγια/Αυτόματα Ερωτηματολόγια (ιδιαίτερα τα DARKQUEST, IVE/FORESIGHT), γρήγορη ανάπτυξη των προγραμμάτων TDMA SHARKQUEST/BASSQUEST, Apparition και το Νέας Γενιάς Ευρείας Ζώνης προγράμματος Glaive.
 7.  

Συνεργασίες

 1. Συνεχίζουμε να διατηρούμε και να ενδυναμώνουμε τη συνεργασία μας με τις ΗΠΑ/NSA και με τις άλλες υπηρεσίες των 5 συμμάχων. Οι εγκαταστάσεις συλλογής της GCHQ στη Κύπρο έχουν αναγνωριστεί από την NSA ως σημαντικά στοιχεία που προσφέρουν μεγάλη συμβολή στο Ηνωμένο Βασίλειο-ΗΠΑ. Υπό τη συμφωνία ECHELON, η NSA παρέχει 50% της χρηματοδότησης για την εγκατάσταση SOUNDER του COMSAT. Η εξειδίκευση του προσωπικού που έχει μεταφερθεί στη Κύπρο, η υλοποίηση των προγραμμάτων κοινής αρχιτεκτονικής SHARED VISION και GLAIVE, και η αναπτυσσόμενη έμφαση σε καλύτερης ποιότητας ανάπτυξη λογισμικού/υπηρεσιών franchise θα εξασφαλίσει μία συνεχή θετική σχέση, με πιθανών μεγαλύτερες ευκαιρίες διαλειτουργικότητας και διαμοιρασμού. Η συλλογή Weapons και SPACOL παρέχει σημαντικά δεδομένα τόσο για τις επιχειρησιακές τεχνικές υποκλοπές του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και για τις ΗΠΑ και μακροπρόθεσμες εργασίες ανάλυσης. Το Συνέδριο Μετόχων Κύπρου θα συνεχίσει να είναι ένα σημαντικό φόρουμ για επίλυση θεμάτων και ενίσχυση των σχέσεων.
 2. Η Κύπρος θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες υποστήριξης στο νησί με άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες όπου αυτές θα υποστηρίζουν πολυεθνικούς εργασιακούς στόχους με ξεκάθαρα οφέλη συλλογής πληροφοριών.

Ενεργοποιητές και Διακυβέρνηση

 1. Μεγιστοποίηση της επένδυσης σε Υποκλοπές σημάτων/Ηλεκτρονικές δυνατότητες και μείωση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας. Αυτό θα συνεχίσει να επιτυγχάνεται κάνοντας απομακρυσμένα συλλογή πληροφοριών και συγκεντρωτικές διαδικασίες διαχείρισης στις βάσεις Bude και Scarborough, δημιουργώντας πρότυπα αρχιτεκτονικής και εγκαταστάσεων συνεχούς συλλογής, και διατηρώντας κοινές εργασιακές πρακτικές και ικανότητες ανάπτυξης σε όλες τις κοινότητες. Ομοιογενείς ικανότητες και τεχνολογίες θα συνεχίσουν να συμβάλουν σε μειωμένο κόστος υποστήριξης και μεγαλύτερη απόδοση (πχ. μειωμένα έξοδα εκπαιδεύσεως για το προσωπικό που μεταφέρεται από μία βάση σε άλλη).
 2. Διατήρηση της απόκτησης δεδομένων ως προτεραιότητα και αλλαγής περιβαλλόντων. Αυτό θα επιτευχθεί με την υλοποίηση κεντρικής συλλογής υποστηριζόμενης από πιο συγκεντρωμένους στο περιβάλλον διεπαφής προγραμματιστές.
 3. Βελτίωση της ενσωμάτωσης με σχεδιασμό και εκτέλεση στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η συμβιωτική σχέση ανάμεσα στο GCHQ και το Υπουργείο Αμύνης στη Κύπρο απαιτεί στενή αλληλεπίδραση ώστε να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται προς όφελος και των δύο. Η σύμβαση για τις Εγκαταστάσεις Υποκλοπών Σημάτων στη Κύπρο ορίζει τη βάση των προσδοκιών του GCHQ από τη συνεργασία με το Υπουργείο Αμύνης. Απαιτήσεις από κάθε πλευρά για την επίτευξη στόχων αποδοτικότητας θα εκτελεστούν σε συνεργασία με την άλλη πλευρά.

ΘΕΜΑ/ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Σημερινή Κατάσταση

 1. Η Κύπρος φιλοξενεί ένα μεγάλο εύρος εγκαταστάσεων των υπηρεσιών πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών
 2. Υποκλοπές Επικοινωνιών (COMSAT, Κεντρικά) και Υποκλοπές χαρακτηριστικών, συλλογή δεδομένων/ανάπτυξη προγραμμάτων στον Άγιο Νικόλα στις Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλιας (SBA)
 3. Υποκλοπές χαρακτηριστικών σήμερα στο Ακρωτήρι με μία μη επανδρωμένη εγκατάσταση επίσης στο Κάβο Γάτα (και τα δύο στα Δυτικά SBA), και
 4. Δύναμη Golf COMINT (V/UHF) και δυνατότητες ELINT/SPACOL/FIS/Proforma συλλογής και ανάπτυξης λογισμικού στο Τρόοδος, μία Παρακρατημένη Περιοχή.
 5. Η συλλογή COMINT οφελεί πολλές δυσκολίες αναφορών, ιδιαίτερα στα ITT, PMEA, Ευρώπη, Αντιμετώπιση διάδοσης πυρηνικών όπλων και Σοβαρά Εγκλήματα. Οι σχετικές με όπλα συλλογές πληροφοριών από το Τρόοδος χρησιμοποιούνται στην υποστήριξη τεχνικών αναλύσεων υποκλοπών σημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 6. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ


  Χάρη σε αυτή τη διαρροή σήμερα γνωρίζουμε λίγο περισσότερο τις δυνατότητες δορυφορικών υποκλοπών του GCHQ αλλά και της Αμερικανικής NSA. Από το δεύτερο έγγραφο μαθαίνουμε τον πολύ σημαντικό ρόλο της Κύπρου με τις εγκαταστάσεις συλλογής πληροφοριών σε αυτές τις δυνατότητες υποκλοπών δορυφορικών επικοινωνιών. Κάτι που ασφαλώς έχει αντίκτυπο στις γεωπολιτικές αποφάσεις που αφορούν τη Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

το βρήκαμε εδώ

Κύπρος,Μεγάλη Βρετανία
#GCHQ #Δορυφορικές #Υποκλοπές #και #Κύπρος

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...