News

News

Παρασκευή
Ιούνιος, 2

Επίστροφη του FBI στα 9mm

Οι διαμάχες για το πιο είναι το καταλληλότερο διαμέτρημα αυτοάμυνας είναι ένα καθημερινό φαινόμενο σε όσους ασχολούνται με το χώρο της άμυνας, επαγγελματικά ή μη. Έπειτα από λίγο λιγότερο από 30 χρόνια η Ομοσπονδιακή Αστυνομία των ΗΠΑ, το FBI (Federal Bureau of Investigation), έκανε μία ανακοίνωση μέσω του «FBI Training Division» (Κέντρο Εκπαιδεύσεως του FBI) της Ακαδημίας του FBI με στατιστικές μελέτες και επιστημονικές μετρήσεις που δείχνει ότι το διαμέτρημα καθ’αυτό δεν παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο και ότι με τα σημερινά δεδομένα το ιδανικότερο είναι αυτό των 9 χιλιοστών. Ένα διαμέτρημα που η ίδια υπηρεσία, το FBI, είχε θεωρήσει ακατάλληλο για τα Σώματα Ασφαλείας πριν από περίπου 30 χρόνια όταν επέλεξε το .40S&W ως το προτεινόμενο διαμέτρημα όλων των υπηρεσιακών όπλων στα Σώματα Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Την ίδια στιγμή, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ συνέχιζαν την εξέλιξη και χρήση του διαμετρήματος των 9mm όπως έκαναν και οι περισσότερες χώρες εκτός των ΗΠΑ. Επίσης, παρότι το FBI δεν έχει άμεση αρμοδιότητα στον οπλισμό των υπόλοιπων Σωμάτων Ασφαλείας, συνήθως παρατηρούμε πως οι επιλογές του να ακολουθούνται από όλα τα Σώματα Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η ανακοίνωση από τις 29 Ιουλίου 2014 αναφέρει τα παρακάτω ως αιτιολόγηση της χρήσης του διαμετρήματος αυτού για το FBI αλλά και για άλλα Σώματα Ασφαλείας και συνεργάτες. Στη συνέχεια βλέπουμε έναν προς έναν τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την επιλογή έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια χρήσης του μεγαλύτερου διαμετρήματος .40 S&W.
 
1. Σημαντικότητα του βλήματος
Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες του FBI η ισχύς που προσφέρει μία σφαίρα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ο σχεδιασμός του βλήματος της ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης. Οι επιλογές σε αυτό το χώρο σήμερα είναι δεκάδες και οι περισσότερες εταιρίες προσφέρουν κάθε είδους βλήμα στο διαμέτρημα των 9 χιλιοστών όπως βλέπετε και εδώ.

fbi_pisw_sta_9mm_02

Με χρήση καλής ποιότητας βλημάτων ο στόχος πάντα θα πλήττεται όπως ακριβώς είχε σκοπό το εκάστοτε όργανο επιβολής του νόμου. Με βάση αυτό, το FBI γράφει ότι η επιλογή του διαμετρήματος πρέπει να γίνεται με βάση το βλήμα και όχι την ισχύ ενός διαμετρήματος. Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνεται με βάση την απόδοση του βλήματος στις απαιτήσεις της υπηρεσίας ασχέτως του διαμετρήματος του.

 
2. Δεν υπάρχει stopping power
Ως «stopping power» περιγράφεται η δυνατότητα μιας σφαίρας να σταματήσει κάποιον. Σύμφωνα με το FBI το «stopping power» δεν υπάρχει και δεν μπορεί να αποδειχθεί με ποσοτικά και επιστημονικά δεδομένα. Για την ακρίβεια, χαρακτηριστικά το έγγραφο παραθέτει μία σειρά από παραδείγματα που δείχνουν ότι άτομα σταμάτησαν την εγκληματική τους δραστηριότητα με μία μη θανατηφόρα βολή στα άκρα και σε άλλες περιπτώσεις άτομα συνέχισαν να μάχονται ακόμα και έπειτα από πολλαπλές θανατηφόρες βολές προτού χάσουν τις αισθήσεις τους. Η ανακοίνωση μας γράφει πως υπάρχουν μόνο δύο βολές που μπορούν να σταματήσουν έναν άνθρωπο άμεσα, και οι δύο είναι σε συγκεκριμένα τμήματα του εγκεφάλου που ακαριαία σταματούν τη λειτουργία του νευρικού συστήματος. Οποιοδήποτε άλλο χτύπημα δεν μπορεί να σταματήσει έναν άνθρωπο, ακόμα και αν είναι στον εγκέφαλο ή στη καρδιά, θα απαιτηθεί κάποιος χρόνος που μπορεί να είναι από δευτερόλεπτα μέχρι και ώρες ή μέρες ανάλογα τον τραυματισμό.

fbi_pisw_sta_9mm_03

Με αυτά ως δεδομένα το FBI κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το «stopping power» είναι μεταβλητό και εξαρτάται απολύτως από τη ψυχολογική κατάσταση του εκάστοτε ατόμου που μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς παράγοντες (προσωπικούς, χρήση ουσιών, κτλ.) και δε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή ενός υπηρεσιακού διαμετρήματος.

 
3. Διεισδυτικότητα βλήματος
Από όλα τα γνωστά μέχρι σήμερα επιστημονικά στοιχεία, για τη πρόκληση σοβαρού, πιθανόν θανατηφόρου, τραυματισμού ένα βλήμα πρέπει να έχει διεισδυτικότητα 30.5 εκατοστών (12 ίντσες). Στη παρακάτω εικόνα δοκιμών που δημοσίευσε το FBI βλέπετε τα αποτελέσματα διεισδυτικότητας ανάλογα με το κάθε διαμέτρημα και βλήμα.

fbi_pisw_sta_9mm_04

Από τη παραπάνω εικόνα είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και το ελαφρύτερο βλήμα των 124gr στα 9 χιλιοστά έχει την απαιτούμενη διεισδυτικότητα για να επιφέρει θανατηφόρα τραύματα. Με βάση στατιστικά στοιχεία τραυματισμών από πυροβόλα όπλα, τα επιστημονικά εργαστήρια του FBI κατέληξαν πως αν μπορείς να έχεις τη διεισδυτικότητα των 12 ιντσών τότε η ισχύς του διαμετρήματος δεν θα κάνει καμία διαφορά.
 
4. Ευστοχία αστυνομικών
Βασισμένοι στα στατιστικά στοιχεία συμπλοκών, οι αναλυτές του FBI αναφέρουν ότι σε καταστάσεις αυτοάμυνας οι αστυνομικοί στις ΗΠΑ έχουν αστοχία σε ποσοστά από 70% μέχρι και 80% και δεν έχει να κάνει με την εκπαίδευση τους, καθώς περίπου τα ίδια νούμερα αφορούν ακόμα και τα καλύτερα εκπαιδευμένα τμήματα, αλλά με τη κατάσταση στην οποία λαμβάνει χώρα η ένοπλη συμπλοκή.

fbi_pisw_sta_9mm_05

Μετά την εκτέλεση πολλών ασκήσεων σε ρεαλιστικές συνθήκες με διαμετρήματα .40 S&W (που χρησιμοποιείται σήμερα) αλλά και με 9mm. Οι επιστήμονες του FBI παρατήρησαν ότι οι αστυνομικοί ήταν πιο εύστοχοι με το διαμέτρημα των 9 χιλιοστών και επίσης ήταν και ικανοί να εκτελέσουν περισσότερες βολές στον ίδιο χρόνο. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου του χαμηλού επιπέδου ευστοχίας, 20-30%, σε πραγματικές συνθήκες.

 
5. Τεχνολογική εξέλιξη
Τα τελευταία 30 χρόνια, από τη τελευταία επιλογή διαμετρήματος από το FBI, η τεχνολογική εξέλιξη στο χώρο των βλημάτων έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Ειδικά στο διαμέτρημα των 9 χιλιοστών, η χρήση του από τις περισσότερες Ένοπλες Δυνάμεις αλλά και πάρα πολλά Σώματα Ασφαλείας παγκοσμίως έχουν οδηγήσει όλες τις εταιρίες να σχεδιάζουν οποιαδήποτε βελτίωση γνωρίζουμε ξεκινώντας από αυτό το διαμέτρημα.

fbi_pisw_sta_9mm_06

Κατ’επέκταση, παρότι το 1980 το διαμέτρημα των 9 χιλιοστών δεν είχε αντίστοιχη απόδοση με αυτά όπως .45 ACP και .40 S&W, σήμερα έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο ενώ τα άλλα έχουν μείνει αρκετά πιο πίσω. Η ανακοίνωση χαρακτηριστικά αναφέρει, πως έπειτα από δοκιμές του FBI στου ίδιου τύπου βλήματα ανάμεσα σε 9mm, .40 S&W και .45 ACP υπήρχε σταθερή διαφορά στην απόδοση των 9mm που ξεπερνούσε τα άλλα δύο.

 
6. Χωρητικότητα
Με ποσοστά αστοχίας που αγγίζουν το 80% η χωρητικότητα όσο περισσότερων σφαιρών γίνεται είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αν και η διαφορά του .40 S&W με το 9mm δεν είναι τεράστια, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Για αυτό το λόγο το FBI θεωρεί καταλληλότερο το 9mm και σε αυτή τη κατηγορία.

fbi_pisw_sta_9mm_07

 
7. Τιμή
Καθώς το διαμέτρημα των 9mm είναι τόσο ευρέως διαδεδομένο, η τιμή του είναι πολύ χαμηλότερη από τα μεγαλύτερα που έχουν πιο περιορισμένη χρήση. Αυτό κάνει το διαμέτρημα των 9mm το πιο φτηνό σήμερα, μετά φυσικά από το .22LR και άλλα μικρότερα διαμετρήματα, και είναι ακόμα ένας λόγος που το FBI οδηγήθηκε προς τα εκεί.

fbi_pisw_sta_9mm_08

 
8. Ανάκρουση
Ο λόγος για τον οποίο στις ασκήσεις του FBI οι εκπαιδευόμενοι ήταν ικανοί να εκτελέσουν περισσότερες βολές με όπλα των 9 χιλιοστών σε σχέση με τα υπηρεσιακά όπλα τους στα .40 S&W ήταν η πιο ελεγχόμενη ανάκρουση που προσφέρει το χαμηλότερης ισχύος διαμέτρημα των 9mm.

fbi_pisw_sta_9mm_09

 
9. Αξιοπιστία
Πέρα από καθαρά την αξιοπιστία σε αριθμό εμπλοκών ανά μερικές χιλιάδες βολές, στην αξιοπιστία λαμβάνεται υπόψη και η φθορά που προκαλείται στο όπλο. Με το διαμέτρημα .40 S&W οι επιστημονικές ομάδες του FBI βρήκαν ότι οι φθορές ήταν μεγαλύτερες από το διπλάσιο σε σχέση με το μικρότερο διαμέτρημα των 9 χιλιοστών. Αυτό μειώνει τη συνολική τιμή-έξοδα και ταυτόχρονα αυξάνει και την αξιοπιστία του υπηρεσιακού όπλου.

fbi_pisw_sta_9mm_10

 
10. Τραυματισμοί
Σύμφωνα πάντα με αυτή την ανακοίνωση του FBI μαθαίνουμε πως από στατιστικά στοιχεία ιατροδικαστικών μελετών, δεν είναι δυνατό κάποιος εξειδικευμένος ιατροδικαστής να διαχωρίσει αν ένας άνθρωπος έχει δεχθεί βολή από .40 S&W ή από 9mm. Αυτό περιλαμβάνει κάθε στοιχείο του τραυματισμού συμπεριλαμβανομένων των τραυμάτων εισόδου, εξόδου και της πορείας του βλήματος στο σώμα.

fbi_pisw_sta_9mm_11

 
Τέλος, η ανακοίνωση κλείνει με μία πολύ μεγάλη δήλωση από πλευράς του FBI η οποία όμως βασίζεται σε απτά δεδομένα και όχι σε υποθέσεις ή θεωρίες. Η δήλωση με την οποία κλείνει την αναφορά είναι πως το διαμέτρημα των 9 χιλιοστών έχει ίδια ή καλύτερη απόδοση και δυνητικά δυνατότητες χωρίς κανένα από τα μειονεκτήματα των μεγαλύτερων διαμετρημάτων.

το βρήκαμε εδώ

Πυρομαχικά
#Επίστροφη #του #FBI #στα #9mm

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...