News

News

Δευτέρα
Δεκέμβριος, 11

Αντιτρομοκρατία: Κύκλος Ζωής Τρομοκρατικής Επίθεσης

Για να μπορέσει κάποιος να σταματήσει μία τρομοκρατική επίθεση πρέπει πρώτα να είναι ικανός να την κατανοήσει και να την αναλύσει. Ένα από τα κύρια στάδια αυτής της ανάλυσης είναι τα στάδια του κύκλου ζωής μίας τέτοιας επίθεσης. Έπειτα από αυτό το διαχωρισμό, μπορεί να επιλεχθεί το καταλληλότερο στάδιο για τον εντοπισμό ή/και αποτροπή της επίθεσης. Σε αυτό το άρθρο θα παρουσιάσουμε αυτό τον κύκλο ζωής.

Πηγή: Tribune.com.pk

Υπάρχουν έξι διακριτά στάδια σε μία τρομοκρατική επίθεση και διδάσκονται σε κάθε επιχειρησιακή αντιτρομοκρατική εκπαίδευση σε όλο το κόσμο. Τα έξι αυτά στάδια τα βλέπετε στο παρακάτω κύκλο ζωής μίας τρομοκρατικής επίθεσης σχηματικά. Στη συνέχεια, θα τα αναλύσουμε όλα ένα προς ένα.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Επιλογή Στόχου
Αυτό είναι το πιο πρώιμο στάδιο στο οποίο μπορεί να σταματήσει ή να αποτραπεί η επίθεση. Μετά την απόφαση από την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης ξεκινάει μία αρχική παρακολούθηση του στόχου, κάτι παρόμοιο με μία στρατιωτική επιχείρηση αναγνώρισης. Γίνεται κάποια βασική συλλογή πληροφοριών για το στόχο και τις υποδομές του για να παρθεί η τελική απόφαση αν ο στόχος είναι εφικτός ή όχι. Η αντιτρομοκρατική ενέργεια για την αποτροπή μίας επίθεσης σε αυτό το στάδιο μπορεί να γίνει είτε μέσω στοιχείων από υπηρεσίες πληροφοριών που παρακολουθούν τους ύποπτους τρομοκράτες είτε από τον ίδιο το στόχο εφόσον διατηρεί καλές υποδομές παρακολούθησης και ενημερωμένο προσωπικό που μπορεί να εντοπίσει ύποπτες κινήσεις των υποψήφιων τρομοκρατών.

Σχεδιασμός
Σε αυτό το στάδιο γίνεται πρακτικά ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της επίθεσης. Δηλαδή, η επιλογή των τεχνικών, οπλισμού, τρομοκρατών που θα εκτελέσουν την επίθεση καθώς και πολύ εκτενής αναγνώριση και παρακολούθηση του στόχου όπως επίσης και μεγάλη δραστηριότητα σε συλλογή των απαραίτητων υλικοτεχνικών αντικειμένων για την επίθεση. Η αντιτρομοκρατική δράση σε αυτό το σημείο είναι πιο εύκολη από το προηγούμενο στάδιο καθώς η τρομοκρατική οργάνωση κάνει πολύ πιο φανερές συναλλαγές, συχνές εμφανίσεις στο στόχο, κτλ. Ωστόσο, ο εντοπισμός των τρομοκρατών βασίζεται πάλι στις υπηρεσίες πληροφοριών και στην επίγνωση της κατάστασης του στόχου μέσω κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού και υποδομών παρακολούθησης.

Προετοιμασία
Αυτό το σημείο είναι πλέον το στάδιο στο οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτραπεί η επίθεση. Είναι το στάδιο κατά το οποίο οι τρομοκράτες ετοιμάζουν τον οπλισμό, εκρηκτικούς μηχανισμούς, οχήματα, ρουχισμό, κτλ. και εν συνεχεία ξεκινούν για να βάλουν σε εφαρμογή το σχέδιο της επίθεσης. Σε αυτό το σημείο παρότι πλέον οι διαθέσεις τους είναι αρκετά πιο εμφανείς, ακόμα και αν εντοπιστούν ίσως να μπορέσουν να κάνουν μία μικρότερης κλίμακας επίθεσης (πχ. να ανατιναχτούν σε άλλο σημείο ή να ξεκινήσουν την επίθεση νωρίτερα από ότι ήταν σχεδιασμένο). Από τη πλευρά της αντιτρομοκρατίας, αυτό το στάδιο θεωρείται κάτι σαν «χαμένο παιχνίδι», είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτραπεί πλήρως η επίθεση.

Εκτέλεση Επίθεσης
Το στάδιο της εκτέλεσης της τρομοκρατικής επίθεσης είναι η εφαρμογή του σχεδιασμού που είχε γίνει νωρίτερα. Με τα χρόνια έχουμε δει άλλες φορές να πετυχαίνουν όπως ακριβώς είχαν σχεδιάσει και άλλες να υπάρχουν παραλλαγές, κυρίως λόγω αστοχίας υλικών ή προσπάθειας καταστολής τους λίγα λεπτά ή δευτερόλεπτα πριν την επίθεση. Και πάλι όμως, η πλήρης αποτροπή μίας επίθεσης κατά την εκτέλεση της είναι πολύ δύσκολη, αν και έχει συμβεί στο παρελθόν. Οι λόγοι είναι ίδιοι με τους λόγους που αναφέραμε στη προηγούμενη παράγραφο.

Διαφυγή
Σε τρομοκρατικές επιθέσεις που δεν είναι αυτοκτονίας υπάρχει και αυτό το στάδιο. Οι τρομοκράτες θα έχουν σχεδιάσει ένα συντονισμένο τρόπο διαφυγής ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τις «υπηρεσίες» τους ξανά στο μέλλον στη τρομοκρατική οργάνωση στην οποία είναι μέλη. Αν συλληφθούν τότε θα προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τον εντοπισμό και αποτροπή άλλων πιθανών επιθέσεων. Έτσι, σε αυτό το στάδιο εφόσον δεν έχουμε μία επίθεση αυτοκτονίας, όλες οι αρχές πρέπει να βάλουν σε εφαρμογή τις δυνάμεις τους για άμεσο εντοπισμό και σύλληψη των τρομοκρατών.

Εκμετάλλευση
Σε κάθε είδους τρομοκρατική επίθεση υπάρχει και το στάδιο της εκμετάλλευσης μετά την επίθεση, δηλαδή η προβολή της οργάνωσης και της ιδεολογίας της μέσω της βίαιης αυτής πράξης. Ο στόχος είναι η απόκτηση υποστήριξης από το κοινό και προβολή των ιδεών τους είτε για απόκτηση δύναμης είτε για δημιουργία τρόμου. Σε αυτό το στάδιο, η πιο σημαντική αντιτρομοκρατική δράση είναι η λογική και σε ήπιους τόνους ενημέρωση του κοινού για το τι ακριβώς συνέβη με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό απαιτεί συνεργασία των ΜΜΕ και των κρατικών υπηρεσιών με στόχο την αποφυγή προβολής της τρομοκρατικής οργάνωσης και των στόχων της και τη μείωση του αισθήματος τρόμου στους πολίτες. Με αυτό το τρόπο, η αντιτρομοκρατική δράση αφαιρεί τη δυνατότητα εκμετάλλευσης της επίθεσης από τη τρομοκρατική οργάνωση. Ο απώτερος στόχος είναι να την κάνει τόσο ανούσια που οι πολίτες δε θα ενδιαφέρονται να μάθουν το ιδεολογικό υπόβαθρο και τις θέσεις της οργάνωσης και δε θα υπάρχει κανένας φόβος. Δυστυχώς, παρότι στις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις βλέπουμε τις κρατικές υπηρεσίες να πράττουν σωστά, πολλά ΜΜΕ προκαλούν μεγαλύτερο πανικό από την ίδια την επίθεση. Ο στόχος των ΜΜΕ πρέπει να είναι αποκλειστικά η ωμή, χωρίς προσωπικά σχόλια, ενημέρωση σε τέτοια περιστατικά. Μην ξεχνάτε ότι ο στόχος της επίθεσης είναι να μεταφέρει την ιδεολογία και θέσεις μίας τρομοκρατικής οργάνωσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό γίνεται, αυτό πρέπει να αποφευχθεί.

Πηγή: RasmussenReports.com
Πηγή: RasmussenReports.com

Source link

Αντιτρομοκρατία
#Αντιτρομοκρατία #Κύκλος #Ζωής #Τρομοκρατικής #Επίθεσης

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...