News

News

Τρίτη
Δεκέμβριος, 5

Ανασκόπηση: SST Maritime Security Operator (Ελλάδα)

Αυτή είναι η πρώτη εκπαιδευτική δραστηριότητα που παρουσιάζουμε στη κατηγορία μας «Ανασκόπηση» η οποία έλαβε χώρα στην Ελλάδα. Προσοχή! όλα όσα αναφέρουμε είναι για το πως ήταν η εκπαίδευση όταν ο γράφων την ολοκλήρωσε. Καθώς οι εκπαιδεύσεις εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες ίσως να υπάρχει απόκλιση με το πως πραγματοποιείται σήμερα. Πίσω στο θέμα μας, η εκπαίδευση Maritime Security Operator (MSO) είναι, λίγο πολύ, καθιερωμένη σε όλο το κόσμο και υποχρεωτική για τους ένοπλους φρουρούς εμπορικών πλοίων.

Πηγή: Defence24.pl

Τίτλος Maritime Security Operator
Οργανισμός Street Survival Training (S.S.T.)
Χώρος διεξαγωγής Αθήνα, Ελλάδα
Γλώσσα Ελληνικά
Διάρκεια 16 ώρες/2 ημέρες
Κόστος €150
Πιστοποίηση Ναι
Σύνδεσμος http://sst.com.gr/

Σχεδόν όλη η εκπαίδευση είναι θεωρητική καθώς υπάρχει μεγάλος όγκος θεσμικών και νομικών θεμάτων που πρέπει να καλυφθούν υποχρεωτικά και ο χρόνος των δύο ημερών δεν είναι επαρκής. Ο κάθε ένοπλος φρουρός εμπορικών πλοίων πρέπει να γνωρίζει ένα μεγάλο εύρος πληροφοριών που κινούνται από θεσμικά θέματα μέχρι και θέματα υγιεινής, συμπεριφοράς και χειρισμού εξοπλισμού πλοήγησης σε πλοία εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα εκπαιδεύσεως, που καλύπτεται πλήρως από τους εκπαιδευτές, η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα.

 • Εμφάνιση και εξέλιξη της πειρατείας
 • Γεωγραφικά στοιχεία – Θαλάσσιοι Οργανισμοί – Στατιστικά στοιχεία
 • Θαλάσσια ασφάλεια (security) – Κώδικας ISPS Code
 • Πλοία (είδη, χαρακτηριστικά, ορολογία, ιεραρχία, καθήκοντα πληρώματος)
 • Γέφυρα πλοίου (δομή και οργάνωση, όργανα ναυσιπλοΐας, επικοινωνιών, θαλάσσια ασφάλεια)
 • Α’ Βοήθειες (εμβόλια, βασικές τεχνικές)
 • Προετοιμασία προσωπικού (έγγραφα, ρουχισμός, εξοπλισμός, υποχρεώσεις)
 • Κώδικας συμπεριφοράς ομάδων – μελών
 • Best Management Practices (BMP)
 • Βασικές Οδηγίες Ενεργειών (Standard Operation Procedures)
 • Ανάλυση και εκτίμηση απειλής σε επικίνδυνες περιοχές
 • Κανόνες εμπλοκής
 • Ασφαλής χρήση οπλισμού (εξέταση βασικών τεχνικών) – εξοπλισμού

Πηγή: iissonline.net
Πηγή: iissonline.net

Όπως βλέπετε η ύλη είναι εκτενής και καλύπτει ολόκληρο το εύρος των θεμάτων που περιλαμβάνει το επάγγελμα του ένοπλου φρουρού πλοίων εμπορικού ναυτικού. Όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει ο ένας εκπαιδευτής, το κάθε ένα από τα παραπάνω θα καταλάμβανε μέρες αν αναλύονταν σε βάθος και αυτό δίνει μία ιδέα για το στόχο της εκπαίδευσης. Ο στόχος είναι ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει γνώση του επαγγέλματος, να έχει μία ξεκάθαρη εικόνα για όλα τα βήματα από τη στιγμή της απόφασης επιλογής αυτού του επαγγέλματος, τη γραφειοκρατία, τις διαδικασίες, τη μετάβαση στη περιοχή, και ούτω καθεξής, μέχρι την ασφαλή επιστροφή του στη πατρίδα. Και πράγματι, όλα αυτά τα καλύπτει πλήρως χωρίς να αφήνει κανένα κενό.

Πηγή: Facebook.com/StreetSurvivalTraining
Πηγή: Facebook.com/StreetSurvivalTraining

Οι εκπαιδευτές είναι πολύ έμπειροι επαγγελματίες στο χώρο με δεκάδες αποστολές ένοπλης φρούρησης εμπορικών πλοίων αλλά και άλλων σχετικών επαγγελμάτων. Οι εμπειρίες και οι γνώσεις τους είναι ανεκτίμητης αξίας και τους δίνουν τη δυνατότητα να μεταδίδουν στους εκπαιδευόμενους τόσο τις θεωρητικές γνώσεις που πρέπει, υποχρεωτικά να έχει ένας ένοπλος φρουρός, όσο και το πως αυτές εφαρμόζονται στη πράξη. Οι εκπαιδευτές δε διστάζουν να συνεχίσουν να προσφέρουν γνώσεις πέραν των διδακτικών ωρών και χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα χρόνου. Επίσης, ένα μεγάλο μέρος της διδακτέας ύλης περιλαμβάνει υλικό που δεν είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό καθώς είναι από τα προσωπικά αρχεία των εκπαιδευτών.

Πηγή: sst.com.gr
Πηγή: sst.com.gr

Από την άλλη, το μόνο θέμα που είχε κάποια πρακτική εκπαίδευση ήταν ο ασφαλής χειρισμός οπλισμού το οποίο έγινε με ομοιώματα οπλισμού τύπου airsoft. Κάτι που για κάποιον με εμπειρία σε χειρισμό φορητού οπλισμού ίσως να μην είναι πρόβλημα αλλά για άτομα με μικρή, ή καθόλου, εμπειρία σίγουρα θα είναι πρόβλημα. Τώρα, για κάποιον που ενεργά ψάχνει δουλειά σε αυτό το χώρο οι εκπαιδευτές και η σχολή S.S.T. μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο εφόσον έχει τις απαραίτητες ικανότητες. Μετά το τέλος της εκπαιδεύσεως, ο εκπαιδευόμενος καλείται να εξεταστεί μέσω γραπτών εξετάσεων που είναι για τα θέματα που έχουν διδαχθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ανάλογα με το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα μπορέσει να λάβει τη πιστοποίηση επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης Maritime Security Operative που είναι αναγνωρισμένη από τις εταιρίες του χώρου. Όλη η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα σε διδακτική αίθουσα της εταιρίας Street Survival Training στη περιοχή της Νίκαιας.

Πηγή: Facebook.com/StreetSurvivalTraining/
Πηγή: Facebook.com/StreetSurvivalTraining/

Σε γενικές γραμμές τώρα, για τη τιμή των €150 η εκπαίδευση αυτή αξίζει κάθε ένα Ευρώ αναλογικά με τις γνώσεις και εμπειρίες που μοιράζονται οι εκπαιδευτές. Για κάποιον που θέλει να γνωρίσει ή να μπει στο χώρο αυτό είναι μία μοναδική ευκαιρία σε πολύ καλή τιμή. Ωστόσο, για κάποιον που ήδη γνωρίζει τα βασικά της ένοπλης φρούρησης πλοίων εμπορικού ναυτικού, η εκπαίδευση αυτή έχει λιγότερα να προσφέρει. Σε τέτοια περίπτωση ίσως θα ήταν καλύτερο να συγκεντρωθεί σε κάτι πιο συγκεκριμένο και όχι σε μία γενική εισαγωγική εκπαίδευση. Αν από την άλλη ο στόχος του εκπαιδευόμενου είναι να αποκομίσει γνώσεις από εμπειρίες εξαιρετικά αξιόλογων επαγγελματιών στο χώρο, τότε είναι μία πολύ καλή επιλογή. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της εκπαίδευσης, εφόσον ο εκπαιδευόμενος επιθυμεί να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα, είναι καλό να ξεκινήσει μόνος/μόνη του να μελετάει το κάθε ένα θέμα το όποιο έμαθε μέσω αυτής της εισαγωγικής εκπαίδευσης σε μεγαλύτερο βάθος.

το βρήκαμε εδώ

Ανασκόπηση
#Ανασκόπηση #SST #Maritime #Security #Operator #Ελλάδα

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...