News

News

Παρασκευή
Δεκέμβριος, 1

Ανασκόπηση: Ερυθρός Σταυρός Πρώτες Βοήθειες (Ολλανδία)

Οι εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών είναι κάτι το απαραίτητο για κάθε άνθρωπο. Ευρισκόμενοι στην Ολλανδία είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή την εκπαίδευση εκεί πρόσφατα. Ωστόσο, η ίδια ακριβώς εκπαίδευση πραγματοποιείται σε όλες τις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Ερυθρός Σταυρός, δηλαδή και στην Ελλάδα. Προσοχή! Όλα όσα αναφέρουμε εδώ είναι βασισμένα σε προσωπικές εμπειρίες έπειτα από την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση της εν λόγω εκπαιδεύσεως. Κατ’επέκταση, μπορεί να υπάρχουν διαφορές ή αποκλίσεις καθώς οι εκπαιδεύσεις αλλάζουν, εξελίσσονται και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώνται από τους εκπαιδευτές.

Πηγή: RideNewYork.nl

Καταρχήν, σχετικά με το οικονομικό, η τιμή των €195 δεν είναι χαμηλή για αυτά που προσφέρει η συγκεκριμένη εκπαίδευση. Σε άλλες χώρες η ίδια εκπαίδευση προσφέρεται σε πάρα πολύ χαμηλότερο κόστος. Για τα διαδικαστικά, η συνεννόηση και η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά χωρίς να απαιτεί πολλές λεπτομέρειες πέραν των στοιχείων επαφής. Τα θέματα που διδάσκονται χωρισμένα ανά ημέρα μπορείτε να τα δείτε ονομαστικά εδώ.

 • Ημέρα Πρώτη:
  • Βήματα Πρώτων Βοηθειών
  • Πρωτόκολλο BLS (Basic Life Support, Βασική Υποστήριξη Ζωής)
  • ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση)
  • Χρήση ΑΕΑ (Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή)
  • Στάση ανάνηψης
  • Πνιγμοί
 • Ημέρα Δεύτερη:
  • Αιμορραγίες
  • Εγκαύματα
  • Εκδορές
  • Τραυματισμοί σε κόκκαλα, μυς και κλειδώσεις
  • Εξαρθρώσεις, διαστρέμματα και μώλωπες
  • Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης και λαιμού
  • Δηλητηριάσεις
  • Πόνος στο στήθος
  • Εγκεφαλικό

Πηγή: RodeKruis.nl
Πηγή: RodeKruis.nl

Η δομή του μαθήματος ήταν ότι θα περίμενε κανείς, οι εκπαιδευτές εξηγούσαν τη θεωρία, παρουσίαζαν κάποια παραδείγματα και εν συνεχεία καλούσαν τους εκπαιδευόμενους να τα κάνουν στη πράξη. Ακολουθούσαν οι απαραίτητες διορθώσεις και επανάληψη της διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτών. Όσον αφορά τον εξοπλισμό ήταν επαρκής. Για τη πρώτη ημέρα υπήρχε μία εκπαιδευτική κούκλα ΚΑΡΠΑ (ενήλικα) και ένας εκπαιδευτικός αυτόματος απινιδωτής ανά δύο εκπαιδευόμενους. Μάλιστα, οι κούκλες είχαν στο ύψος της κοιλιάς τους και μετρητές που έδειχναν κατά πόσο οι συμπιέσεις στήθους ήταν σωστές και κατά πόσο η εμφυσήσεις πρόσφεραν κατάλληλο όγκο αέρα. Βλέπετε ένα παράδειγμα από αυτές τις κούκλες (κούκλες Ambu® Man) σε αυτή τη φωτογραφία.

Πηγή: AmbuAustralia.com.au
Πηγή: AmbuAustralia.com.au

Για παροχή πρώτων βοηθειών σε παιδιά κάτω των 5 ετών, υπήρχε διαθέσιμη μία κούκλα ΚΑΡΠΑ ανά τέσσερις εκπαιδευόμενους. Για την ύλη της δεύτερης ημέρας, στον κάθε εκπαιδευόμενο δίδονταν ένα συνηθισμένο φορητό φαρμακείο που περιείχε όλα όσα θα απαιτούσε η εκπαίδευση. Τη δεύτερη ημέρα όλες οι πρώτες βοήθειες γίνονταν μεταξύ των εκπαιδευόμενων πάντα υπό την επίβλεψη και με τις διορθώσεις των εκπαιδευτών. Πέρα από αυτά, σε όλους δίδονταν και το παρακάτω βιβλίο που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για βασική παροχή πρώτων βοηθειών (στα Αγγλικά). Το βιβλίο είναι εγκεκριμένο από πολλούς σχετικούς οργανισμούς, ανάμεσα τους και από τον Ερυθρό Σταυρό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: Προσωπικό αρχείο
Πηγή: Προσωπικό αρχείο

Το θεωρητικό κομμάτι γίνονταν μέσω των εκπαιδευτών με βοηθητικό υλικό από διαφάνειες αλλά και φωτογραφικό υλικό από Ολλανδικά νοσοκομεία και το αρχείο του Ολλανδικού Ερυθρού Σταυρού. Και οι δύο εκπαιδευτές (ένας άντρας και μία γυναίκα) ήταν επαγγελματίες νοσηλευτές-διασώστες στην Ολλανδία με 30 χρόνια εμπειρία ο κάθε ένας και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές πρώτων βοηθειών. Επίσης, εθελοντικά συμμετείχαν σε αποστολές του Ερυθρού Σταυρού τόσο για εμπειρία όσο και γιατί, όπως έλεγαν οι ίδιοι, η παροχή πρώτων βοηθειών ήταν η αγαπημένη τους ενασχόληση. Χάρη στη μεγάλη τους εμπειρία δεν υπήρχε κάποια ερώτηση για την οποία να μην είχαν απάντηση βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα. Επίσης, αυτό έκανε την εκπαίδευση πολύ πιο ενδιαφέρουσα καθώς συνέχεια έφερναν ως παραδείγματα πραγματικά περιστατικά που σχετίζονταν με το κάθε θέμα.

Πηγή: RodeKruis.nl
Πηγή: RodeKruis.nl

Παρότι δεν υπήρχε επίσημη εξέταση, όπως μας δήλωσαν στο τέλος των δύο ημερών. Η «εξέταση» ήταν ουσιαστικά η πρακτική εξάσκηση που γίνονταν καθ’όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο Ερυθρός Σταυρός καταχωρεί τους εκπαιδευόμενους στο μητρώο EHBO (Eerste Hulp Bij Ongelukken, Πρώτες Βοήθειες για Ατυχήματα) το οποίο είναι μία κρατική κοινότητα όλων όσων είναι εκπαιδευμένοι στη παροχή πρώτων βοηθειών και εξάγεται στις αντίστοιχες λίστες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον το επιθυμούν, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατεβάσουν τη πιστοποίηση τους από την επίσημη σελίδα του Ερυθρού Σταυρού η οποία εκδίδεται εντός μίας εβδομάδας. Εν συνεχεία, εντός 6 εβδομάδων θα λάβουν ταχυδρομικά μία κάρτα-ταυτότητα που είναι αναγνωρισμένη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για παροχή πρώτων βοηθειών. Τα παραπάνω έχουν ισχύ για 2 χρόνια και έπειτα πρέπει να γίνει ένα ημερήσιο μάθημα ανανέωσης.

Πηγή: Alblasserdamsnieuws.nl
Πηγή: Alblasserdamsnieuws.nl

Προσωπικά, μέχρι σήμερα έχουμε κάνει αυτή την εκπαίδευση από πέντε διαφορετικούς οργανισμούς και εταιρίες. Με βάση αυτό μπορούμε να πούμε ότι η τιμή της στην Ολλανδία είναι κάπως ακριβή. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό στο τρόπο της εκπαίδευσης, χώρους, υλικά, εμπειρία και μεταδοτικότητα των εκπαιδευτών. Απλώς, τα ίδια μπορεί να τα βρει κανείς με πολύ χαμηλότερη τιμή σε άλλες χώρες. Τώρα, για όποιον δεν έχει κάνει ποτέ του κάποιο μάθημα πρώτων βοηθειών θα λέγαμε ότι το τελευταίο που θα πρέπει να τον ενδιαφέρει είναι το κόστος. Πάνω από οποιαδήποτε άλλη εκπαίδευση, πρέπει να είναι οι πρώτες βοήθειες. Ακόμα και βασικές πρώτες βοήθειες όπως αυτές εδώ είναι απαραίτητες και δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην εκπαιδεύεται ο κάθε άνθρωπος σε αυτές. Υπάρχουν αμέτρητα εκπαιδευτικά κέντρα σε όλο το κόσμο με τιμές που ξεκινάνε από μερικές δεκάδες Ευρώ. Αν πρέπει να κάνετε μία εκπαίδευση και μόνο, θα πρέπει να είναι πρώτες βοήθειες και μετά από αυτό οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αν θα επιλέξετε τον Ερυθρό Σταυρό ή όχι είναι άλλο θέμα. Η τιμή των σχεδόν €200 είναι πολύ για ένα τέτοιο μάθημα αλλά αν έχετε την οικονομική δυνατότητα, τότε σίγουρα δε θα χάσετε. Άλλωστε, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, είναι πολύ πιθανότερο να χρειαστεί σώσεις μία ζωή με χρήση πρώτων βοηθειών πάρα με χρήση όπλου.

Πηγή: RodeKruis.nl
Πηγή: RodeKruis.nl

το βρήκαμε εδώ

Ανασκόπηση
#Ανασκόπηση #Ερυθρός #Σταυρός #Πρώτες #Βοήθειες #Ολλανδία

Latest articles

Find us on

Latest articles

Related articles

Προσβολή στόχων με έμμεσα πυρά (αποστολή βολής) – commandos.gr...

Για την εκτέλεση παρατηρούμενης έμμεσης βολής ακολουθούνται τα εξής τρία στάδια: Εντοπισμός του στόχου (εξακρίβωση της θέσης του). αίτηση πυρών με...

Σχολή Υποβρύχιων Καταστροφών – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

των Περικλή Ζορζοβίλη και Δημήτρη Μανακανάτα, ΠΕΡΙΠΟΛΟΣ Ανοιξη 2006 Από την εποχή της συγκρότησής της, το 1953 μέχρι...

Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ) – Θέματα για τις Ελληνικές...

Η Ελλάδα εισήλθε στη συμμαχία ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και σύντομα ξεκίνησαν οι συνεκπαιδεύσεις και ανταλλαγή...

Πυρομαχικό SMArt 155 (DM702) – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

To SMArt 155 είναι ένα έξυπνο, αυτόνομο και αποτελεσματικό πυρομαχικό Πυροβολικού τύπου «fire and forget», το...

Σωστικά μέσα ιπταμένων – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Ατομικό Σωσίβιο Ιπταμένου LPU – 10/P Φοριέται κάτω από το life jacket, με τους ασκούς στην εξωτε­ρική μεριά...

Στρατιωτική Ελεύθερη Πτώση – commandos.gr – Ειδικές Δυνάμεις

Οι επιχειρήσεις Στρατιωτικής Ελεύθερης Πτώσης χαρακτηρί­ζονται γενικά από πτήσεις πάνω ή δίπλα από τον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ)...