Ούτε και σήμερα δεν σεβάστηκαν τίποτε οι Τούρκοι και συνέχισαν τις Παραβιάσεις  …Ούτε όταν  ακόμη δεν έχει ταφεί ο Ήρωας που έπεσε γιατί οι ίδιοι προκάλεσαν  την απογείωση  και την πτώση του ...

ΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 13η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :     –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :     4 (2 CN-235 &  2 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :     4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :     –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :     4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :     32 (από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :     –

ΠΕΡΙΟΧΗ               :    ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Τι να σχολιάσεις και τι να πεις…Για όσους  πιστεύουν ακόμη σε Τούρκικο Λαό και Φιλίες και τρίχες Κατσαρές 


Source link